Din kundvagn

Have a promo code? Enter it on the next page.

Integritetskyddspolicy
I den här policyn beskriver vi hur Senseslinen Nordic AB behandlar personuppgifter. Genom att besöka vår hemsida eller beställa produkter från oss godkänner du denna integritetsskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Senseslinen Sverige drivs av Senseslinen Nordic AB, org.nr. 559107-5964, och som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom Senselinen Sverige.

Hantering av personuppgifter
Alla kunduppgifter sparas och hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204). Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter hanteras. Vi sparar därför aldrig uppgifterna längre än vi behöver. Viss information raderas direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och vad lagen kräver. Inom olika områden anlitar vi leverantörer för att kunna leverera våra produkter eller tjänster, vilket innebär att även de behöver viss information om våra kunder.

Ändamål
Senseslinen Sverige behandlar personuppgifter för följande ändamål:

Fullgörelse och administration av avtal m.m. Uppgifterna behandlas för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal och gällande lagstiftning. Behandling av uppgifter kan också ske för att vidta åtgärder som en kund begärt innan ett avtal ingås eller under löpande avtalsperiod. Uppgifter hanteras bland annat avseende hur avtalet fullföljs.

Marknadsföring och kundvård
Uppgifterna behandlas för att administrera hantera förfrågningar från kunder och anpassa direktmarknadsföring till de kunder som begärt att få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring.

Produkt- och tjänsteutveckling
Uppgifterna används för genomförande av diverse analyser avseende marknad, kunder, produkter och risker i syfte att utveckla produkter och tjänster som tillhandahålls av Senseslinen Sverige.

Internet
Vi använder så kallade cookies på vår webbplats och uppgifter om besök på vår webbplats inklusive uppgifter om din dator eller enhet, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare samlas in i syfte att förhindra bedrägerier och för olika administrativa ändamål, såsom att övervaka prestanda på webbplatsen, förbättra användbarheten, layout och navigering. Insamlade uppgifter kan även användas av oss för att visa erbjudanden och reklam baserat på geografisk plats.

Personuppgifter som vi samlar in
Vi samlar in personuppgifter som du lämnar i dina kontakter med oss. Detta inkluderar information som lämnas i samband med köp på www.senseslinen.com eller vid köp via vår kundtjänst, i samband med registrering på www.senseslinen.com eller när du begär ytterligare tjänster och/eller information från oss. Denna information kan inkludera ditt namn, e-postadress, kontaktadress, telefonnummer, uppgifter om alla beställningar du placerar hos oss, transaktioner du genomför och eventuell ytterligare information som du tillhandahåller. Vi kan även komma att samla in uppgifter i samband med kundnöjdhetsundersökningar, exempelvis i form av enkäter eller intervjuer.

Vi kan också be dig om information när du deltar i en tävling eller i samband med en kampanj som sponsras av oss och när du rapporterar ett problem eller klagomål. I fall du kontaktar oss kan vi föra register över korrespondensen.

Därutöver kan vi komma att samla in uppgifter om dina besök på vår webbplats. Vi kan också hämta in uppgifter från kreditupplysningsföretag.

Utlämnande av dina personuppgifter
Vi förmedlar eller säljer normalt sett aldrig information vidare till tredje part, med undantag för vår betalningsförmedlare som hanterar betalningsöverföringar och att data kan komma att lämnas ut till företag som vi samarbetar med för att kunna fullfölja våra åtaganden, tex behöver speditörer viss information för att kunna leverera beställda produkter. Det kan även finnas omständigheter under vilka vi är skyldiga att lämna ut data till myndigheter.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

  • i händelse av att vi säljer eller köper ett företag eller tillgångar, i vilket fall kan vi avslöja dina personuppgifter till en potentiell köpare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar, eller
  • i de fall vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter i syfte att uppfylla någon rättslig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra köpvillkor.

Vi kan också ge information om våra mellanhavanden med dig till kreditupplysningsföretag.

Direktmarknadsföring
I samband med bl.a. köp på webbplatsen har du möjlighet att ange att du vill ta emot marknadsföring via e-post om produkter och tjänster som Senseslinen Sverige erbjuder, inklusive men inte begränsat till dess dotterbolag.

Spärr mot direktmarknadsföring
Om du vill avregistrera dig från Senseslinens direktmarknadsföring så går du enklast till ett tidigare email från Senseslinen och klickar på länken för avregistrering.

Registerutdrag, rättelse och återkallelse av samtycke
Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om för- och efternamn, eventuellt personnummer samt eventuellt uppgift om någon specifik information som du behöver. Begäran sänds till:

Senseslinen Nordic AB
Döbelnsgatan 40
113 52 Stockholm

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit.

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter eller begäran om rättelse av personuppgift görs hos vår Kundtjänst, kundtjanst@senseslinen.com.

Ändringar i vår integritetsskyddspolicy
Eventuella förändringar i vår sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på www.senseslinen.com/se_se, eller meddelas via e-post.

Denna policy ändrades senast 1 maj 2020.